PROJELENDİRME 2019-05-14T11:02:24+03:00

PROJELENDİRME

Mükemmel bir tasarım oluşturmak için önemli aşamalardan bir diğeri Projelendirme aşamasıdır. Projelendirme ile uygulama sırasında ortaya çıkabilecek aksaklıklar daha rahat görülebilir. Ayrıca korunması gereken alanlar daha rahat tespit edilip uygulama esnasında daha dikkatli hareket edilmesi sağlanabilir. Yatırımcı ile ortak hareket edileceği için yatırımcının istediği ana tema kolaylıkla projeye aktarılacaktır. Genel olarak Peyzaj Projelendirme aşamaları :

  • Çalışma alanının rövelesi alınır ve başlangıç analiz projesi çıkarılır
  • Alana uygulanacak bitkilerin dikim projelendirmesi yapılır
  • Proje alanının alt yapı unsurlarından olan drenaj, sulama ve aydınlatma projeleri yapılır
  • Yapılacak sert zemin uygulamalarının projelendirmesi yapılır
  • 3D sunum hazırlanır